ไม้แปรรูป

โรงงานขายส่งไม้แปรรูป จำหน่ายไม้แปรรูป โรงงานไม้แปรรูปปิ่นเกล้า

นำเข้าและจำหน่ายไม้แปรรูป ขายส่งไม้แปรรูป เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ยางพารา และนำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ เช่น ทั้งไม้แปรรูปเนื้อแข็ง ไม้มะค่าลาว ไม้มะค่าแอฟฟริกา ไม้สักสวนป่า ไม้เต็งลาว ในราคาโรงงาน