ไม้สักพม่ารางลิ้น

จำหน่ายไม้สักพม่ารางลิ้น ไม้สักพม่ารางลิ้น

ไม้สักพม่า เป็นไม้สักที่ค่อยๆ เติบโตจากป่าธรรมชาติ อายุตั้งแต่ 80-150 ปี ทำให้ได้ไม้ที่มีวงปีถี่ ลายเส้นละเอียด และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน มีอัตราการหด-ขยายต่ำที่สุด เมื่อเจอกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการหด-ขยายของวัสดุ ด้วยเหตุนี้ไม้สักจากป่าธรรมชาติอย่างไม้สักพม่าจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร