ไม้โครง

ขายส่งไม้โครง จำหน่ายไม้โครงจ๊อย โรงงานขายส่งไม้โครง

ไม้โครง เป็นการนำไม้แปรรูปมาไสให้ได้ขนาด หนาประมาณ 17.5 , 20-22 มม. กว้างประมาณ 35 ,42 -45 มม. ยาว 2.5ม. เป็นขนาดที่นิยมมาจำหน่ายและจะมัดรวมกันไม้โครง มีด้วยกันหลายชนิด ถึงแม้ในขั้นตอนการผลิตจะมีการอบน้ำยากันปลวกมาแล้ว แต่ช่างเฟอร์นิเจอร์มักจะทาน้ำยากันปลวกที่โครงไม้ให้อีกครั้งนึงเพื่อความมั่นใจ แต่น้ำยากันปลวกก็มีอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับน้ำยาที่ใช้ หากต้องการโครงไม้ที่ปลวกไม่กินก็ให้เลือกโครงไม้สักเนื้อหรือสักจ๊อยเท่านั้น